De praktijkvisie is gebaseerd op preventie.
U wordt op maat geadviseerd over mondhygiëne en een ideale termijn voor uw controles. Samen zorgen wij ervoor dat u kan blijven lachen.